ועדים מקומיים - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018, למועצה האזורית – תזכורת
ועדים מקומיים מחויבים להגיש, מידי שנה, דוחות כספיים מבוקרים למועצה האזורית, לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. דהיינו, את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2018, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2019.
ועדים מקומיים - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018, למועצה האזורית – תזכורת
11/3/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200