דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2018
בהתאם לכללי המים נדרשים גם השנה, כמו בשנים קודמות, כל בעלי הרישיונות להפקה ולהספקה של מים (ובתוכם מרבית הקיבוצים והמושבים), לדווח על תוצאות הפעילות הכספית של המים לשנת 2018. את הדיווח יש להעביר לרשות המים עד ליום 30 באפריל 2019.
דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2018
28/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200