תכנון אסטרטגיה פיננסית לקיבוץ
בשנים האחרונות קיבוצים מתמודדים עם קבלת החלטות בנושאים מגוונים. הליך התכנון הפיננסי הינו נושא חשוב ביותר בהקשר לכך. בנוסף, לאחרונה התקבלו מספר החלטות רגולטוריות חדשות (מחירי המים, רפורמה ברפתות, מיסוי וביטוח לאומי), אשר השפעתן הינה בעיקר בטווח הבינוני, ולכן חשוב לקיבוץ להבין את המשמעויות שלהן.
לתכנון פיננסי רב שנתי קיימת חשיבות רבה בכדי שלא לחשוף את הקיבוץ לסיכונים פיננסיים, כפי שמפורט בחוזר.
תכנון אסטרטגיה פיננסית לקיבוץ
27/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200