עמותה - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2019
כל עמותה חייבת בתשלום אגרה שנתית, החל מהשנה שלאחר רישומה, אלא אם כן היא נכנסת לגדר הפטור הקבוע בתקנות. פרטים בחוזר.
עמותה - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2019
25/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200