חברה פרטית ושותפות - חובת תשלום אגרה שנתית
על פי החוק, חובה על כל חברה ושותפות לשלם אגרה שנתית, לעדכן את רשם החברות בשינויים המתבצעים בה וכן, על חברה להגיש דוח שנתי. פרטים בדבר תשלום אגרה שנתית לשנת 2019, בחוזר.
חברה פרטית ושותפות - חובת תשלום אגרה שנתית
25/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200