עדכונים בתחום המים - פברואר 2019
בחוזר מספר עדכונים רלבנטיים ליישובי המגזר הכפרי - חקלאי בכל הקשור למשק המים: הקצאות חקלאיות לשנת 2019 ובקשת תוספות לשנה זו, הקצאת מים לחקלאי היישוב / חלוקה פנימית של מכסות המים - בג"צ שמעון מגן ובג"צים תיקון 27 לחוק המים.
עדכונים בתחום המים - פברואר 2019
22/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200