רשם האגודות השיתופיות - פעולות אכיפה
בהמשך לפעולות אכיפה, שמנהל האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה (רשם האגודות השיתופיות), צפויות האגודות לקבל בדואר, בשבוע - שבועיים הקרובים, קנסות והתראות לאגודות מפרות, כמפורט בחוזר.
רשם האגודות השיתופיות - פעולות אכיפה
20/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200