קרן הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית
מדינת ישראל הקימה קרן ייעודית להעמדת הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית, זאת בהמשך להחלטות הממשלה בדבר התכנית הלאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית
קרן הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית
14/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200