מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית
ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה, בדבר מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה. הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית. המועד האחרון להגשת בקשה - 4 באפריל 2019.
מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית
12/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200