קיבוצים מתחדשים - ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2019
בחוזר נתונים עדכניים לדיווח לביטוח לאומי, החל מרבעון ינואר 2019, לקיבוצים מתחדשים.
קיבוצים מתחדשים - ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2019
4/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200