רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לטיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4
רשם האגודות השיתופיות פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4 - דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש. את הערות לטיוטה ניתן לשלוח עד ל-7 בפברואר 2019.
רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לטיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4
20/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200