רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לנספחים לדוחות הכספיים
כחלק מתהליך מעבר לדיווח מקוון, רשם האגודות השיתופיות פרסם טיוטה להערות הציבור - עדכון נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית.
רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לנספחים לדוחות הכספיים
14/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200