עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2019
בהתאם להחלטת רשות החשמל, לוח תעריפי החשמל במשק השתנה החל מינואר 2019. עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן – בחוזר.
עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2019
14/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200