עמדת רשות המסים בעניין דרישות דיווח לרשות המסים של קיבוצים מתחדשים
רו"ח רולנד עם-שלם, המשנה למנהל רשות המסים, העביר לנו את עמדת רשות המסים בעניין דרישות הדיווח לרשות המסים של קיבוצים מתחדשים. לדעתנו, היקף הדיווח הנדרש הינו נרחב ביותר, משקף פרשנות לגבי עקרונות מיסוי הקיבוץ המתחדש, שבחלקן אינן מקובלות עלינו, וחורג מכללי הדיווח הנדרשים ממגזרים אחרים בישראל.
עמדת רשות המסים בעניין דרישות דיווח לרשות המסים של קיבוצים מתחדשים
13/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200