עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2019
סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2019 הינו 4,056 ש"ח לחודש. מדובר בעליה של 3.44% ביחס לשנת 2018 - דבר הממחיש את החשיבות בהערכה עתידית של עליה ריאלית בשכר הממוצע במשק, בחישוב התחייבות הקיבוץ לחבריו בגין תשלומי פנסיה עתידיים.
עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2019
10/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200