עדכונים בתחום המים - ינואר 2019
השבוע הועלה לאתר רשות המים ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2019. בחוזר עיקרי השינויים והדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית.
עדכונים בתחום המים - ינואר 2019
10/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200