שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2019
בחוזר עדכון בדבר שיעורי הריבית המעודכנים לשנת 2019, לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה.
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2019
10/1/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200