הממשלה אישרה החלטה לקביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון
אושרה החלטת ממשלה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון". ההחלטה תהיה בתוקף עד ליום ה-30 בספטמבר 2019.
הממשלה אישרה החלטה לקביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון
19/12/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200