עדכונים בתחום המים - דצמבר 2018
בחוזר מידע על מתווה להעלאת תעריפי השפד"ן החל מינואר 2019. רשות המים פרסמה, ביום ראשון השבוע, מתווה להעלאת תעריפי מי השפד"ן - כבר מראשית שנת 2019. בשלב זה הרשות מעלה את המתווה לשימוע ציבורי עד ל-30 בדצמבר 2018.
עדכונים בתחום המים - דצמבר 2018
12/12/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200