שינויים מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
הצעת החוק הממשלתית לתיקון החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות אושרה בכנסת בקריאה ראשונה ונמצאת בימים אלו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים.
אנו פועלים נמרצות בוועדת הכספים של הכנסת על מנת לכלול את ההטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה גם על התעשייה החקלאית, וכן לאפשר את הטבות המס גם במסגרת של מיסוי של יחידים. לגישתנו, הצעת החוק יוצרת אפליה שלא כדין לתעשייה החקלאית, ולכן יש לקבוע את הקריטריונים על פיהם פעילות יצרן חקלאי בעל מערכות ומתקנים תחשב כפעילות מפעל תעשייתי ולא כפעילות של נותן שירות לחקלאים.
בשלב זה, מומלץ להמתין עד לגיבושו הסופי של החוק.
שינויים מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
3/12/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200