תקופת חכירה ל-24 שנה ו-11 חודשים - אינה חייבת במס רכישה
בחוזר עדכון בדבר פסק דינה של ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין הקובע, שחכירה לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים אינה נחשבת להקניית זכות במקרקעין החייבת במס רכישה.
תקופת חכירה ל-24 שנה ו-11 חודשים - אינה חייבת במס רכישה
28/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200