ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2018
לקראת תום שנת המס 2018, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם), וכן יש לבצע ספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2018. בחוזר פירוט לגבי נושאים אלו.
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2018
27/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200