תזכורת - החל מיום ה-1 בינואר 2019 - יחול החוק לצמצום השימוש במזומן
החל מיום ה-1 בינואר 2019 ייכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש בכסף מזומן. החוק יגביל את אפשרות השימוש בכסף מזומן, הן על המשלם והן על המקבל, במסגרת עסקאות (קניית נכס / קבלת שירות), קבלת שכר עבודה, מתנות, תרומות והלוואות. כמו כן, החוק יגביל את אפשרות השימוש בשקים והסבתם.
תזכורת - החל מיום ה-1 בינואר 2019 - יחול החוק לצמצום השימוש במזומן
25/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200