קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת בשנת המס 2019
לקראת שנת המס 2019, ברצוננו להבהיר לגבי אופן הדיווח, לרשות המסים, על הכנסתו החייבת של חבר עצמאי בקיבוץ מתחדש. גישת הנהלת רשות המסים הינה, כי בהתאם לסעיף 60א לפקודת מס הכנסה, הקיבוץ הינו בר הדיווח ובר השומה היחיד לגבי כלל הכנסות החברים השייכות לקיבוץ (בעיקר הכנסות מעבודה ומיגיעה אישית). גישה זו חלה גם על ההכנסות החייבות של החברים העצמאיים מפעילותם העסקית השוטפת. פרטים והמלצתנו להתנהלות השוטפת של הקיבוץ מול החברים העצמאיים - בחוזר.
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת בשנת המס 2019
18/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200