תמצית השפעות הסכם החלב 2018
ענף החלב בישראל עומד בפני טלטלה, בעקבות הסכם העקרונות שנחתם באוקטובר 2018. על כן, מומלץ לכל ארגון העוסק בתחום, למפות את הסביבה העסקית, למקם את עצמו במפה של כלל הענף ולגזור מכך מטרות עסקיות ותכניות עבודה למימושן. בחוזר תרחישים חזויים מהשינוי.
תמצית השפעות הסכם החלב 2018
15/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200