עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - נובמבר 2018
לאחרונה, הוחלט ברשות החשמל לבחון מחדש את המודל הכלכלי לפיו פועלים המחלקים ההיסטוריים. בנוסף, פורסמו לשימוע תקנות חדשות העוסקות באופן ההתחשבנות בין מחלק החשמל ההיסטורי ליצרנים (באנרגיה סולארית או בגז טבעי) הפועלים בשטח החלוקה. פרטים בחוזר.
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - נובמבר 2018
12/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200