קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל
רשות החדשנות מזמינה תאגידים תעשייתיים מתחום הטקסטיל להגיש בקשות לקבלת סיוע לביצוע תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ, אשר מטרתן להוביל לפיתוח מוצרים חדשים ותהליכי ייצור חדשניים. מועד אחרון להגשת בקשות - 6 בינואר 2019.
קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל
6/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200