תיקון 27 לחוק המים - ניתוח השפעות כלכליות
לאור שינויי הרגולציה המהותיים בתיקון 27, מומלץ לערוך ניתוח ההשפעות על הישוב על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית שתאפשר קבלת החלטות מתאימות להערכות. בחוזר מספר המלצות לדרכי פעולה.
תיקון 27 לחוק המים - ניתוח השפעות כלכליות
22/10/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200