קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הפלסטיקה והפולימרים
"זירת ייצור מתקדם" ברשות החדשנות מזמינה חברות תעשייתיות להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות, שיבוצעו בשיתוף עם מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל.
המועד האחרון להגשת בקשות - 29 בנובמבר 2018.
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הפלסטיקה והפולימרים
10/10/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200