עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - אוקטובר 2018
בחוזר מידע בדבר רפורמה כוללת המתוכננת במשק החשמל, אשר עשויה להיות לה השפעה מהותית על משק החשמל והאנרגיה הקיבוצי.
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - אוקטובר 2018
4/10/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200