עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית - יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן חלקי
בהתאם לתיקון לתקנות מס הכנסה בנוגע לזיכויים לעובדים זרים - עובד זר (בכל תחום שהוא), ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית - יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן יחסי לזמן שהותו בארץ. התיקון יחול על הכנסתו של עובד זר, שתופק בשנת המס 2019 או לאחריה.
עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית - יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן חלקי
3/10/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200