תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2
משרד הכלכלה והתעשייה יצא ב"תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2". ניתן להגיש בקשות למקצה השני החל מיום 2 בספטמבר 2018 ועד ליום 3 באוקטובר 2018. הבקשות במקצה יבחנו בכפוף לקיומה של יתרת תקציב.
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2
23/8/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200