פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון
החל מהחודש, ניתן לפנות לרשם האגודות השיתופיות גם באמצעות טופס מקוון. באמצעות הטופס החדש ניתן לפנות בכלל הנושאים, שבתחום אחריות האגף לאיגוד שיתופי.
פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון
23/8/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200