ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי
בקרוב יופעל מנגנון ויתור מרצון על מכסות מים וקבלת פיצוי. מנגנון הוויתור והפיצוי מוסדר בנוהל של משרד החקלאות, שפורסם לאחרונה כטיוטה ועתיד להיות מאושר סופית בימים הקרובים.
ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי
22/8/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200