עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2018
בחוזר מידע על הקצאות מים חקלאיות לשנת 2018, הסכם המים (3) - פיצוי למפיקי המים העצמאיים ותעריפי חיוב צרכני המים הביתיים.
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2018
12/8/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200