תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות
המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2017, לרשם האגודות השיתופיות, הינו ה-31 באוגוסט 2018. במקרים מיוחדים בלבד, תינתן על ידי הרשם ארכה להגשה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, דהיינו עד ליום 30 בנובמבר 2018. ברית פיקוח תפעל, אל מול הרשם, להשגת אורכות לאגודות הזקוקות לכך.
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות
23/7/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200