נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018
בחוזר הנחיות וקוים מנחים, שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר - יוני 2018.
נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018
16/7/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200