תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה
רשות המסים פרסמה הנחיה המבהירה, שבמסגרת הגדרת "כיבוד קל", המותר בניכוי, ייכללו גם פירות וירקות העונה.
תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה
15/7/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200