תכנית להעלאת הפריון בתעשייה
התכנית להעלאת הפריון בתעשייה מציעה סיוע במטרה לשפר את מדדי הפריון במפעל. הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית. בחוזר עיקרי התכנית.
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה
12/7/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200