רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד
רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות ציבור לטיוטת נהלי מעבר, שפרסם בעניין דיווח מקוון לעניין דיווח דוחות כספיים ובחירת ועד באגודות שיתופיות.
רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד
4/7/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200