עדכונים בתחום המים - יוני 2018
בחוזר מידע על קיצוצי הקצאות מים לשנת 2018, חיוב דמי מים (למפיקי המים העצמאיים) וכן מידע על הסכם המים (3) והמלצה לגבי דיווח כספי על פעילות המים.
עדכונים בתחום המים - יוני 2018
1/7/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200