עדכונים בתחום המים - מאי 2018
בחוזר מידע על קיצוץ בהקצאות המים החקלאיים, עדכון תעריפי המים יולי 2018 ודיווחים שנתיים נדרשים לבעלי רישיונות לגבי פעילות המים.
עדכונים בתחום המים - מאי 2018
24/6/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200