חובות המוטלות על אגודה שיתופית מתוקף הפקודה ותקנותיה
כחלק מהבטחת התנהלותן התקינה של האגודות השיתופיות מוטלות עליהן, בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנותיה, חובות שונות וביניהן חובת ניהול מרשמים והעברת דיווחים לרשם האגודות השיתופיות. בחוזר עיקרי חובות ניהול המרשמים והעברת הדיווחים.
חובות המוטלות על אגודה שיתופית מתוקף הפקודה ותקנותיה
2/5/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200