עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2018
פורסם ברשומות עדכון לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן. פרטים בחוזר.
עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2018
13/2/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200