שותפות - חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018
על פי הוראות החוק כל שותפות חייבת בדיווחים שונים לרשם השותפויות וכן בתשלום אגרה שנתית. פרטים בחוזר.
שותפות - חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018
30/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200