טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות - קול קורא לקבלת הערות מהציבור
רשם האגודות השיתופיות פרסם קול קורא לקבלת הערות מהציבור בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי. התייחסויות ניתן להעביר עד ליום ה-15 בפברואר 2018.
טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות - קול קורא לקבלת הערות מהציבור
29/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200