עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2018
בהתאם להחלטת רשות החשמל, לוח תעריפי החשמל במשק שונה החל מינואר 2018. נציין, כי לוח זה הינו שונה במעט מהתעריפים שפורסמו לשימוע ציבורי בדצמבר 2017. בחוזר טבלה המרכזת את התעריפים הרלבנטיים לקיבוצים ולחברות חלוקת חשמל וכן עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן.
עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2018
25/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200