עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2018
סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2018 הינו 3,921 ש"ח לחודש (בשנת 2017 - 3,817 ש"ח לחודש).
עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2018
23/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200