עדכונים בתחום תעריפי המים - ינואר 2017
רשות המים פרסמה את ספר תעריפי המים החדש, החל על ספקי המים השונים, החל מינואר 2018. בחוזר טבלה המרכזת את התעריפים הרלבנטיים ליישובים מתוכננים וכן עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן.
עדכונים בתחום תעריפי המים - ינואר 2017
23/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200