דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת
תאגידים אשר ביצעו תכניות פיתוח בתמיכת רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי), מחויבים בדיווח תמלוגים לקרן תמורה - ה-1 במרץ 2018, הינו המועד האחרון לדיווח תמלוגים עבור המחצית השנייה של שנת 2017.
יודגש, כי תאגידים שלא יגישו את הדיווח עד למועד זה יעוכבו המענקים המגיעים להם מקרן תמורה וכן, התמלוגים המשולמים באיחור - מחויבים בריבית והפרשי הצמדה.
דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת
18/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200